Đoạn đường nối từ đường Lê Ninh đến ga Vinh

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Xuân Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Dự án xây dựng đường Lê Ninh, thành phố Vinh được phê duyệt từ năm 2002. Trong quá trình thực hiện đầu tư gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do vướng mắc về nguồn vốn, vị trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, dẫn đến phải kéo dài thời gian thi công, các chế độ chính sách thay đổi trong quá quá trình thực hiện, phương án đấu nối kỹ thuật cần phải điều chỉnh. Để giải quyết các vấn đề nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, dừng và quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành tại Công văn số 1730/UBND-CN ngày 17/3/2022, phần còn lại sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh.

Tình hình thực hiện: Dự án mới đã được Hội đồng nhân dân thành phố Vinh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/06/2022. Hiện nay, dự án đã được UBND thành phố Vinh phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh đang thực hiện các bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và tiếp tục triển khai công tác Bồi thường GPMB các ví trí còn lại. Dự kiến sẽ triển khai thi công công trình trong Quý II năm 2024 sau khi hoàn thành có bản công tác giải phóng mặt bằng.