Qua các phiên họp thường kỳ hàng tháng, phiên họp Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng mở rộng hàng tuần và phiên họp giải trình về đơn thư, Thường trực, các Ban HĐND thành phố giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; việc cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp; các kiến nghị qua giám sát của các Ban HĐND thành phố để tiếp tục đôn đốc việc thực hiện.

Đó là những hoạt động nổi bật trong năm 2023 thể hiện tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng trong tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị của cử tri, các kết luận, nghị quyết giám sám.

Nhiều bất cập, vụ việc nổi cộm được kịp thời xử lý, khắc phục

Một điểm nhấn trong hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng năm 2023 là việc tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4, lần thứ 5 Khóa X nhằm đánh giá kết quả thực hiện các kết luận tại các Chương trình “HĐND với cử tri” trước đây; lắng nghe kịp thời các kiến nghị, vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời, đề nghị UBND thành phố và các ngành, địa phương có trách nhiệm liên quan báo cáo, giải trình, trực tiếp cam kết thời hạn giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri, nhất là các vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng. Đây là đổi mới được đông đảo cử tri thành phố quan tâm, đồng tình ủng hộ. Qua đó, nhiều vấn đề bất cập, các vụ việc nổi cộm trên địa bàn thành phố được kịp thời xử lý, khắc phục.

M%E1%BB%99t%20phi%C3%AAn%20h%E1%BB%8Dp%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20k%E1%BB%B3%20c%E1%BB%A7a%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20tr%E1%BB%B1c%20H%C4%90ND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng%20-%20%E1%BA%A2NH%20TH%C3%9AY%20THANH.jpg
Một phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thúy Thanh

Cùng với đó, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 2 Hội nghị TXCT chuyên đề với công nhân lao động, nông dân trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri liên quan đến việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn ở cơ sở và đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật; chương trình “Gặp mặt trẻ em năm 2023” là dịp để trẻ em được bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình, được tham gia, đề xuất các vấn đề liên quan đến trẻ em để lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của trẻ em, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề trẻ em quan tâm.

Kịp thời chỉ đạo, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Năm 2023, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tập trung giám sát công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn; việc bố trí hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố… Nhiều tồn tại, hạn chế đã được nêu ra rõ nét và đó là những “điểm nghẽn” trong công tác quản lý để UBND thành phố tập trung khắc phục, tháo gỡ.

Thường trực HĐND thành phố cũng đã ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả các đoàn giám sát, tổ giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại các quận, phường trên địa bàn trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Đoàn giám sát đề nghị các địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Để nâng cao chất lượng giám sát tại hiện trường, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức hơn 105 cuộc kiểm tra thực tế, buổi làm việc với các địa phương, đơn vị về giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, động lực quan trọng, nhất là dự án đường vành đai phía Tây; dự án đường ĐT 601; Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn; trục I Tây Bắc; các công trình xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch, các dự án về y tế, giáo dục…

Qua các phiên họp thường kỳ hàng tháng, phiên họp Thường trực HĐND thành phố mở rộng hàng tuần và phiên họp giải trình về đơn thư, Thường trực, các Ban HĐND thành phố giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; việc cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; về các kiến nghị qua giám sát của các Ban HĐND thành phố để tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Tuy nhiên, do thực hiện chủ trương mới về tổ chức mô hình chính quyền đô thị với nhiều chức năng, nhiệm vụ và đối tượng giám sát tăng thêm; số lượng đại biểu chuyên trách còn hạn chế; số lượng công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố còn quá ít. Vì vậy, công tác giám sát của Thường trực HĐND đối với cấp quận, phường chưa được thường xuyên, kịp thời; các vấn đề phát hiện sau giám sát chưa kiến nghị giải quyết căn cơ, rốt ráo và triệt để. Hiệu quả giám sát ở một số lĩnh vực có lúc chưa cao; một số nội dung trong Nghị quyết của HĐND thành phố và thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố chưa được giám sát, đôn đốc quyết liệt.