Tư duy đổi mới, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, với thực hiện

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh Khóa XIX ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong tổ chức triển khai các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành…

2.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nói chung, chất lượng ban hành các nghị quyết nói riêng, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh bản hành phải thật sự phù hợp với thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. Tinh thần cốt lõi của Hội nghị nhằm thực hiện việc “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, ban hành nghị quyết với tổ chức, thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghị quyết được thực hiện công bằng, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và có tác động rõ rệt trong cuộc sống.

HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đi qua được hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi nhất, với việc đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, ban hành số lượng nghị quyết nhiều nhất (218 nghị quyết) để kịp thời đưa ra các giải pháp, cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi. Nhất là các đột phá chiến lược nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, phát huy kết quả trong thực tế và có tác động rõ rệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện; tăng nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa, cũng như các lĩnh vực y tế, giáo dục của địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc triển khai có lúc, có nội dung còn lúng túng, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, triển khai thực hiện ở cơ sở; việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thi hành nghị quyết của cơ quan nhà nước có lúc chưa kịp thời… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh yêu cầu: Chỉ trình HĐND những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ về hồ sơ theo luật định; kiên quyết đưa ra khỏi chương trình kỳ họp những nội dung chưa bảo đảm về căn cứ pháp lý, tính khả thi, phù hợp.

Bổ sung vào chiến lược phát triển chỉ số hạnh phúc

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá rất cao HĐND Bắc Giang là tỉnh đầu tiên tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay. HĐND tỉnh Bắc Giang là điểm sáng của cả nước trong hoạt động cơ quan dân cử ở địa phương. Làn gió tươi mới trong hoạt động đã lan tỏa sâu rộng đến HĐND cấp huyện, xã trên địa bàn. Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng đánh giá cao 9 ý kiến phát biểu tham luận sâu sắc, tâm huyết, đau đáu với công việc, thể hiện rõ hiệu quả các quyết sách của HĐND trên các lĩnh vực; cơ cấu phát biểu thể hiện tính khoa học của công tác điều hành.

Nhấn mạnh Bắc Giang những năm vừa qua như một con tàu lớn rẽ sóng ra khơi, trở thành 1 điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của cả nước sau đại dịch với 10 điểm nhấn. Đặc biệt, thu hút đầu tư đạt kỷ lục mới, trên 3.2 tỷ đô, trong đó FDI xấp xỉ 3 tỷ đô. Bắc Giang thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược với lĩnh vực rất đúng định hướng trong việc đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài. Đó là lĩnh vực chế biến chế tạo điện tử bán dẫn, với phương châm 3 ít, 3 cao (ít đất, ít lao động, ít ô nhiễm; 3 cao là suất đầu tư trên 1ha đất, công nghệ cao và đóng góp ngân sách cao). Bắc Giang là tỉnh duy nhất của cả nước xuất siêu trong năm 2023. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng quy hoạch được tăng lên với dư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược. Điểm nhấn tiếp theo là phát triển kinh tế gắn liền với từng bước về tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội, ưu tiên một số bước về an sinh xã hội, đi trước chăm lo đời sống của Nhân dân.

Kết quả nổi bật đó, có phần quan trọng từ các quyết sách của HĐND tỉnh đã bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bám sát các chiến lược, sứ mệnh, tầm nhìn của địa phương và mang hơi thở cuộc sống, ý chí, nguyện vọng của người dân, bảo đảm chất lượng và đi vào cuộc sống. Quan trọng nhất, lớn nhất là tinh thần đoàn kết, thông nhất, nỗ lực rất cao, quyết tâm và khát vọng lớn, hành động quyết liệt, nhạy bén, sự năng động sáng tạo, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh mong muốn: Các chỉ số của Bắc Giang đã đạt ở tốp đầu của các nước, một số chỉ số tiếp theo sẽ được bổ sung và tiếp tục dẫn đầu. Theo đó, cùng với các chỉ số Par Index, CPI, PAPI, SIPAS, HDI, với tầm nhìn và hành động, bổ sung vào trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vào nghị quyết đại hội các cấp của tỉnh chỉ số HPI (chỉ số hạnh phúc). Vì hạnh phúc mới là mục tiêu cuối cùng, mới tựu lại tất cả các chỉ số khác. Đề nghị tiếp tục xây dựng tỉnh phát triển toàn diện về kinh tế, về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của vùng Kinh Bắc xưa và vùng Thủ đô nay.