Ảnh minh họa

Sau khi nhận được đơn của bà Trần Thị Huệ, trú tại xóm 18 B (Nam Liên), xã Nghi Liên, thành phố Vinh kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất gia đình bà đã khai hoang.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 133/HĐND-TT ngày 07 tháng 6 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Vinh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân