Cảng Cửa Lò

Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hương, trú tại khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò kiến nghị liên quan đến việc giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng cảng Cửa Lò.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 113/HĐND-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân