bna-img-5426-6234.jpg.webp
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An” (Nghị quyết số 18).

bna-img-5300-3585.jpg.webp
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch, đề cương, dự kiến thành viên Đoàn giám sát. Ảnh: Thành Duy

Cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND; qua đó kiến nghị các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận về phạm vi, đối tượng, nội dung, phương thức giám sát. Theo đó, Đoàn giám sát sẽ do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình làm Trưởng đoàn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi làm Phó Trưởng đoàn và 5 thành viên là lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

bna-img-5297-2949.jpg.webp
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn sẽ giám sát trực tiếp thông qua làm việc với UBND tỉnh; một số sở, ban, ngành; UBND một số huyện, thành phố, thị xã; UBND một số xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời giám sát qua báo cáo của một số ngành, UBND các huyện, thị còn lại.

Nội dung giám sát là về đánh giá kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18.

bna-img-5326-6301.jpg.webp
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu kết luận nội dung này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ, về đối tượng, cách thức giám sát, Đoàn cần tiến hành làm việc trước với UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định các chỉ tiêu khó đạt của nhiệm kỳ, các vấn đề còn nhiều vướng mắc nhiều. Từ đó, Đoàn sẽ xác định sở, ngành, địa phương cụ thể để trực tiếp giám sát gắn với các chỉ tiêu khó đạt, vướng mắc đó đã được xác định.

bna_tr_bna-img-5380-7954.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với thành phần Đoàn Giám sát cần gọn, tránh gây phiền hà cho cơ sở; khi làm việc với các ngành, địa phương cụ thể thì có thể mời thêm các chuyên gia trong lĩnh vực ngành đó phụ trách và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương đó để cùng tham gia giám sát; đồng thời lưu ý, UBND tất cả huyện, thành, thị xã đều phải có báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18 gửi Đoàn Giám sát.

bna-img-5290-3808.jpg.webp
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Việc thành lập Đoàn Giám sát dựa trên căn cứ trước đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 7/7/2023 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2024; Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An”.

bna-img-5279-9462.jpg.webp
Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 2/2024; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 3/2024; báo cáo công tác dân nguyện.

Thành Duy