bna-mh48-79.jpg.webp
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

35/39 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt

Chiều ngày 24/4, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh theo kế hoạch giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bna-mh40-5285.jpg.webp
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hồ Việt Dũng báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của UBND tỉnh, triển khai Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp gắn với tiến độ để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đến hết năm 2023 và dự kiến khả năng, triển vọng có thể đạt được trong 2 năm tới 2024 - 2025; UBND tỉnh dự báo có 35/39 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh đề ra.

bna-mh51-6772.jpg.webp
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung đề nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương cần có sự thống nhất theo hệ thống chỉ tiêu được Chính phủ quy định. Ảnh: Mai Hoa

Như kim ngạch xuất khẩu; cơ cấu kinh tế; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ; giải quyết việc làm hàng năm; tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều vùng miền núi…

Bên cạnh đó, có 4 chỉ tiêu dự báo khó đạt vào năm 2025. Bao gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm; thu nhập bình quân đầu người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

bna-mh44-9624.jpg.webp
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn đề nghị UBND tỉnh đánh giá thêm về các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có những tác động tích cực gì đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Làm rõ các nguyên nhân hạn chế, tồn tại

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đặt ra một số vấn đề băn khoăn, đề nghị UBND tỉnh làm rõ. Như làm rõ vì sao việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương cấp huyện chưa có sự thống nhất, giao động từ 19 - 37 chỉ tiêu; đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu để giao thống nhất theo hệ thống chỉ tiêu theo Quyết định số 05 của Chính phủ. Đồng thời cần phân tích rõ hơn nguyên nhân 4 chỉ tiêu khó đạt, để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết ở mức cao nhất ở thời gian tiếp theo.

bna-mh49-6621.jpg.webp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh cần phân tích làm rõ các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh: Mục tiêu cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh là nhằm chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó tìm giải pháp để giải quyết.

Vì vậy đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần phân tích sâu các nguyên nhân của các tồn tại hiện nay: đâu là khách quan, đâu là chủ quan; đâu là do cơ chế chính sách; đâu là trách nhiệm của các cấp, các ngành và đâu là thẩm quyền của Trung ương cần kiến nghị.

Như các hạn chế và nguyên nhân trong thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu, nợ đọng năm sau cao hơn năm trước; huy động nguồn vốn đầu tư và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả; số lượng sản phẩm OCOP nhiều thứ 2 toàn quốc, tuy nhiên chưa thật sự trở thành hàng hoá mang tính ổn định để đưa vào hệ thống chuỗi phân phối siêu thị, cửa hàng…

bna-mh50-6292.jpg.webp
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ nguyên nhân tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, có khả năng không đạt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp thu và trực tiếp giải trình từng vấn đề, trong đó làm rõ những bất cập, chồng chéo, thậm chí là mâu thuẫn giữa các quy định và cơ chế chính sách hiện hành, ảnh hưởng đến sự phát triển đối với một số lĩnh vực. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định những cơ hội mới cùng với sự quyết tâm điều hành, chỉ đạo với tinh thần tăng tốc của UBND tỉnh để đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong thời gian còn lại của giai đoạn 2021 - 2025.

bna-mh41-5833.jpg.webp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp thu và trực tiếp giải trình từng vấn đề các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu nghị quyết đề ra; đồng thời đánh giá kỹ, phân tích rõ nguyên nhân, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ; bổ sung thêm, kiến nghị, đề xuất.

bna-mh42-1438.jpg.webp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho rằng: Mục tiêu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 là nhằm đánh giá đúng hiện trạng sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, đồng thời để đạt được kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ thì cần đề ra các cơ chế, chính sách và giải pháp gì để tác động?

Mặt khác qua đánh giá hiện trạng, đưa ra các dự báo chính xác nhằm xây dựng hệ thống chỉ tiêu và mục tiêu phát triển cho Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 sát thực tiễn nhất.

Mai Hoa