Đoàn công tác đã đến khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Quỳnh Thanh về việc đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu đầu tư xây dựng bờ kè phía Nam sông Bến Hải, đoạn qua xã Quỳnh Thanh hiện nay đã sạt lở làm ảnh hưởng đến dòng chảy và mất an toàn giao thông. Cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

09e1ee4c301de943b00c9.jpg
Đoàn khảo sát tại khu vực kênh tiêu Bến Hải, đoạn qua xã Quỳnh Thanh

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Thanh cho biết: Hệ thống kênh tiêu Bến Hải huyện Quỳnh Lưu thuộc địa bàn các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu, Quỳnh Văn tiêu úng cho lưu vực vùng Trịnh Môn - Hói Nồi và các xã vùng bán sơn địa như Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa với lưu vực tiêu khoảng 5.000 ha. Tuyến chính kênh tiêu Bến Hải nằm ở địa bàn xã Quỳnh Thanh dài 1.600m. Tháng 9/2021, bờ kè phía nam sông bến Hải xã Quỳnh Thanh (đoạn cầu Chợ) bị sạt lở, UBND huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu vào tháng 12/2021 cho xã để tạm thời khắc phục, gia cố lại bờ kè bị sạt, sửa lại đường bị hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, UBND xã Quỳnh Thanh đã khảo sát, lập dự án để kiên cố hơn 500m bờ kè đoạn ách yếu với dự toán khoảng 10 tỷ đồng và đang trình phòng Kinh tế - Hạ tầng duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2023. Vì vậy, tại buổi khảo sát lãnh đạo xã Quỳnh Thanh cũng đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu quan tâm hỗ trợ kinh phí, cùng với nguồn đối ứng của địa phương để dự án sớm được triển khai.

da5fab9775c6ac98f5d77.jpg
Xã Quỳnh Thanh cũng đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè 2 bên tuyến kênh.

Tiếp đó, đoàn cũng đến khảo sát cơ sở hạ tầng tại các tuyến đường làng nghề muối của 2 xã An Hòa, Quỳnh Thọ đã xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà, xe to không thể vào thu mua, vận chuyển được, đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu quan tâm nâng cấp và mở rộng.

Về nội dung này, đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Lưu cho biết: UBND huyện đã ban hành Tờ trình 192/TTr-UBND ngày 23/6/2021 về việc đề nghị chấp thuận thủ trương đầu tư xây dựng các làng nghề muối trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong đó có nội dung đề xuất nâng cấp đồng muối xã An Hòa. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có văn bản 1924/SNN-QLXD ngày 10/6/2022 đề nghị cung cấp hồ sơ để xem xét, đồng thời đã tổ chức kiểm tra thực tế. Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản trình Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xem xét đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã cử chuyên gia về đánh giá và dự kiến bố trí nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng để xây dựng trong thời gian tới.

473da8e376b2afecf6a35.jpg
Cử tri xã Quỳnh Thuận đề nghị di dời cột điện nằm trên đường gây cản trở giao thông

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu Hồ Sỹ Nguyệt và đoàn công tác cũng đến khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã Quỳnh Thuận và xã Quỳnh Diễn về lĩnh vực điện. Cử tri xã Quỳnh Thuận đề nghị Điện lực Quỳnh Lưu di dời cột điện, bổ sung đường điện xương cá ở một số tuyến đường dân cư đã xuống cấp từ lâu. Cử tri xã Quỳnh Diễn đề nghị Điện lực Quỳnh Lưu rà soát, xem xét sửa chữa, thay thế các cột điện hư hỏng và hệ thống dây trần xuống cấp trong khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

83c6b8ca659bbcc5e58a1.jpg
Cử tri xã Quỳnh Diễn đề nghị Điện lực Quỳnh Lưu rà soát, xem xét sửa chữa, thay thế các cột điện hư hỏng và hệ thống dây trần xuống cấp

Qua khảo sát và nắm bắt tình hình thực tế, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Sỹ Nguyệt đề nghị Điện lực Quỳnh Lưu cần phối hợp với các địa phương để phải phóng mặt bằng, di dời cột điện nằm giữa đường gây cản trở giao thông. Đối với đường điện xương cá ở một số tuyến đường dân cư ở xã Quỳnh Thuận, do đây là dự án mới đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, nên đề nghị Điện lực Quỳnh Lưu cần xây dựng kế hoạch để trình cấp trên xem xét bổ sung thay thế sớm cho dân. Tuy nhiên trước mắt ngành điện cần trích kinh phí để bổ sung, dắm thêm một số cột để kéo đường dây, đảm bảo an toàn. Đối với hệ thống cột điện, đường dây trần ở xã Quỳnh Diễn, Đoàn đề nghị ngành điện cần rà soát và có giải pháp thay thế để đảm bảo an toàn.