Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đội trưởng, đội phó Đội dân phòng; chính sách về thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành Y tế, chính sách cho phát triển ngành giáo dục; các nội dung liên quan đến các lĩnh vực tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư và xây dựng...

HĐND tỉnh đã dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như: Tình trạng ngập lụt cục bộ một số địa phương trên địa bàn tỉnh, việc triển khai một số dự án chậm triển khai do vướng quy hoạch; tình hình an toàn giao thông, kẹt xe trong những giờ cao điểm; các thiết chế văn hóa, thể thao chưa phát huy hiệu quả; chính sách nguồn nhân lực cho ngành Y tế, Giáo dục... Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, trả lời chất vấn, báo cáo làm rõ thêm các vấn đề mà các đại biểu chất vấn, qua đó đã giúp cho cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian vừa qua.

be-mac-1670596599857--n1.jpgKỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra trong hai ngày (8 và 9.12)

HĐND tỉnh cũng đã bàn và thông qua 38 nghị quyết trình HĐND tỉnh với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau kỳ họp này UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan quan tâm triển khai một số nội dung quan trọng. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, khẩn trương hoàn thành các đề án liên quan đến quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế; Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 gắn với phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian hoàn thành; Tập trung ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần triển khai hiệu quả Đề án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; hoàn thành đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế trong năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, nhất là các thủ tục hành chính. Đồng thời rà soát, đẩy mạnh phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại thị trường du lịch, chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, đặc sắc để thu hút khách quốc tế trở lại Huế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Festival Huế 2023 chất lượng, hiệu quả, xứng tầm.

Tiếp tục phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đạt kết quả cao nhất. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế "sáng - xanh - sạch - không rác thải"; tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách nhà nước giai đoạn 2021 - 2026. Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy gắn với chấp hành nghiêm chế độ báo cáo cấp trên; chú trọng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm tấn công, kiềm chế các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi..., nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ban hành quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, khảo sát việc chấp hành pháp luật; việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả.