Sáng 16/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6/2202.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh và Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành.

bna-toan-canh-1-7243.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Thu nội địa ước thực hiện 9.162 tỷ đồng

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 9.162 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 937 tỷ đồng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách là do tình hình kinh tế - xã hội đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, giá xăng dầu, nguyên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu năm 2022 sôi động nên làm tăng thuế thu nhập cá nhân.

bna-nguyen-xuan-hai-8902.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng. Ảnh: Phạm Bằng

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã chi 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 5.600 tỷ đồng; chi thường xuyên là 9.242 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách là 278 tỷ đồng và chi trả nợ vay là 5,3 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, trong điều kiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước đảm bảo thu ngân sách vượt tiến độ HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên; đảm bảo kịp thời các chế độ, chính sách về an sinh xã hội.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021 thì mức tăng trưởng thu ngân sách còn thấp (tăng 0,6%). Một số khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán; nợ thuế vẫn ở mức cao với 1.008 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ.

bna-so-3-5968.jpg

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm đạt kết quả tốt. Nổi bật là trong lĩnh vực đầu tư đã tiết kiệm được 135,26 tỷ đồng; Thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đã tiết kiệm được 298,99 tỷ đồng; trong công tác thẩm định giá và quản lý, mua sắm tài sản số tiền đã tiết kiệm được 8,2 tỷ đồng...

Tuy nhiên, mặc dù đã tập trung đôn đốc chỉ đạo quyết liệt nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 chung toàn tỉnh còn chưa cao (đạt 28,59%). Tỷ lệ thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án còn thấp. Công tác quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, gây ảnh hưởng ngân sách Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống của nhân dân.

bna-nhung-nam-qua-huyen-tan-ky-da-thu-hut-duoc-mot-so-doanh-nghiep-vao-dau-tu-linh-vuc-may-mac-tao-viec-lam-tai-cho-cho-lao-dong-dia-phuong-8696.jpg

Sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang hồi phục nhanh sau đại dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là thu nội địa đạt kết quả cao. Một số địa phương như Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương, Diễn Châu, Tân Kỳ có kết quả thu ngân sách rất tích cực, đạt và vượt dự toán được giao. Bên cạnh đó, chi ngân sách thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm chi, thực hiện được các mục tiêu chi theo yêu cầu.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính yêu cầu các huyện báo cáo đầy đủ trước kỳ họp HĐND tỉnh.

Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa được như kỳ vọng

Báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho rằng, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Các ngành, các cấp tích cực tham mưu, đề xuất cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết, tích cực rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị mình.

bna-hung-2716.jpg

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Số lượng thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 được nâng lên. Đã có 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị ở các cấp được thực hiện theo cơ chế một cửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo thuận lợi, đúng quy định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã, đang tập trung cao độ cho việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng mạnh mẽ. Ở cấp tỉnh, có 21 sở, ngành cung cấp 204 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 774 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

bna-thuc-7340.jpg

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ góp ý kiến vào công tác cải cách hành chính. Ảnh: Phạm Bằng

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác phân công, phân cấp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ngày càng được quan tâm, thực hiện triệt để.

Đánh giá về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng công tác này vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt như kỳ vọng, mong muốn. Sở Nội vụ cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các ngành để công tác này đi vào hiệu quả, đóng góp tích cực hơn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, cần cập nhật lại thông tin phù hợp hơn với tình hình; phải cụ thể các tồn tại, hạn chế, nêu rõ đơn vị nào chưa hoàn thành.

bna-chu-tich-2665--n1.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung về thu chi ngân sách, cải cách hành chính. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ quan tâm đánh giá lại tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trên tinh thần rõ ràng, minh bạch, thuyết phục. Về hộp thư công vụ trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả. Vì vậy, cần nâng cấp hệ thống này để nâng cao tiện ích cho người sử dụng. Các ngành quan tâm rà soát lại đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tham mưu để có thể điều chỉnh những nội dung trong đề án cho phù hợp trong thời gian tới./.

Phạm Bằng