bna-nha-luoi-o-nam-anh-1390--n1.jpg

Mô hình sản xuất rau, củ trong nhà lưới ở Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: T.P

Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1068/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, có 4 xã được công nhận gồm: Nam Anh, Nam Cát, Nam Nghĩa, Nam Giang (huyện Nam Đàn).

Năm 2022 công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và của các xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng gặp không ít khó khăn.

bna-sinh-thai-eo-gio-9541.jpg

Mô hình kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, homestay tại xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: CSCC

Cụ thể: Là năm đầu triển khai bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới các cấp độ của giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung, chỉ tiêu mới và yêu cầu cao hơn; trong khi đó, các văn bản hướng dẫn chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo triển khai thực hiện của các địa phương;

Nguồn kế hoạch vốn trong năm 2022 cấp muộn nên kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất phục vụ các tiêu chí triển khai chậm; Việc huy động các nguồn lực khác cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương còn hạn chế…

Tuy nhiên, sau khi đăng ký với tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo các địa phương ở Nam Đàn đã đạt được những kết quả tích cực, cán đích đúng tiến độ.

bna-ghep-3-3196.jpg

Nhiều sản phẩm của các địa phương được "gắn sao" OCOP. Ảnh: T.P

Theo đó, các xã Nam Anh, Nam Nghĩa, Nam Cát, Nam Giang đã đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn, diện mạo nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người ở các xã này đều đạt xấp xỉ 64 triệu đồng/năm; Đời sống tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong sản xuất nông nghiệp có sự phát triển vượt bậc: Mô hình trồng rau, củ, quả sạch trong nhà màng, nhà lưới ở các xã Nam Anh, Nam Cát; Mô hình kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; Homestay tại các xã Nam Giang, Nam Anh, Nam Cát… mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

bna-duong-hoa-nam-cat-9749.jpg

Phụ nữ xã Nam Cát với mô hình con đường hoa từ phế liệu. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đã có thêm nhiều sản phẩm của địa phương được công nhận sản phẩm OCOP như: Tương Sa Nam, tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây… (Nam Anh), giò bê ở Nam Nghĩa, nem chua Nam Cát, dịch vụ du lịch nông thôn ở Nam Giang… Từ đó nâng tầm, tạo dựng thương hiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, giúp các sản phẩm của địa phương có đầu ra ổn định, doanh thu tăng, người dân có thêm việc làm và thu nhập.

Đặc biệt, theo khảo sát, tỉ lệ sự hài lòng của người dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đạt cao, nhất là ở các xã Nam Giang, Nam Cát đạt tỷ lệ 99,9%.

Tại quyết định, UBND tỉnh giao ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nam Đàn và 4 xã trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Theo Quyết định, mỗi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thưởng một công trình phúc lợi trị giá 700 triệu đồng.

Như vậy, tính theo luỹ kế, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Thanh Phúc