Nhà nổi ở hồ cá Cửa Nam

Về kiến nghị của cử tri phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Sở Tài chính trả lời như sau:

Ngày 25/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3630/SKHĐT- DN về việc đề xuất của Công ty cổ phần Tổng công ty nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An về dự án Trung tâm vui chơi giải trí Hồ cá Cửa Nam lấy ý kiến các Sở, ngành và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó: Theo ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tại văn bản số 3447/UBND-QLĐT ngày 03/7/2023, Công ty cổ phần Tổng công ty nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An đề xuất Dự án trung tâm vui chơi giải trí Hồ cá Cửa Nam tại khu đất có diện tích khoảng 82.527 m2, là mặt nước (MNC) do nhà nước quản lý, thuộc quỹ đất công ích của phường; hiện nay trên đất có ngôi nhà nổi 01 tầng đã xuống cấp, diện tích khoảng 700 m2 do Công ty Trường Giang xây dựng, sau đó đã bàn giao lại cho Nhà nước từ năm 2013.

Nội dung này, Sở Tài chính đã có ý kiến tham gia tại Công văn số 4185/STC- QLG&CS ngày 11/9/2023, trong đó: đối với tài sản trên đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án này là tài sản công đủ điều kiện để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án trên theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về Đất đai và quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020.

Như vậy, cơ sở nhà đất Nhà nổi Hồ cá Cửa Nam đang được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.