Về kiến nghị của cử tri bản Đồng Phầu, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá, đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, đây là công trình thuỷ lợi đa mục tiêu, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng được bố trí bổ sung thêm 1.850 tỷ đồng

Dự án khởi công năm 2010, đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉnh thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 cho dừng giãn tiến độ, chọn điểm dừng kỹ thuật (trong 6 năm, từ 2011-2016). Đến năm 2017, dự án được bố trí vốn trở lại theo tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2009 (3.744 tỷ đồng).

Quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách có nhiều thay đổi, tổng mức đầu tư tăng và khó khăn về nguồn vốn dẫn đến dự án phải kéo dài thời gian thực hiện. Để tiếp tục triển khai, dự án cần điều chỉnh và tăng tổng mức đầu tư. Hiện nay dự án đã được ghi thêm khoảng 1.850 tỷ đồng (vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025).

Hồ sơ chủ trương điều chỉnh dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua ý kiến của các cấp ngành liện quan, hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ và đang chờ được thông qua, làm cơ sở cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh dự án và bố trí vốn để tiếp tục triển khai.