Về kiến nghị của cư tri Nguyễn Quang Lộc, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Tuyến đường tỉnh 540 dài 5,2km, đoạn tuyến đi qua xóm Liên Mậu và xóm Hoàng Trù (đường vào quê ngoại Bác Hồ) lí trình từ Km0+00 – Km2+00 hiện trạng mặt đường láng nhựa có quy mô Bnền=7m, Bmặt=5,5m, hai bên tuyến chưa có rãnh thoát nước cho nên mưa lớn thì thường bị ngập cục bộ.

Ban quản lý bảo trì đường bộ sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng tham mưu cho Sở Giao thông vận tải Nghệ An đưa vào kế hoạch sửa chữa để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương nâng cấp, cải tạo lại hệ thống thoát nước để giảm thiểu ngập úng đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại qua đoạn tuyến trên.