Điện mặt trời trên mái nhà

Về kiến nghị của cử tri Lưu Ánh Đức, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công ty Điện lực Nghệ An về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về điện mặt trời mái nhà và trả lời như sau:

1. Về lĩnh vực xây dựng:

Đối với các hạng mục công trình thuộc dự án đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động thì không xem xét cấp Giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng).

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, các chủ thể tham gia quá trình phát triển hệ thông mặt trời mái nhà (trong đó bao gồm chủ đầu tư, các nhà thầu và các tổ chức cá nhân khác) chịu trách nhiệm về an toàn công trình xây dựng.

2. Về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy:

Hệ thống Điện mặt trời trên mái nhà tại các dự án, công trình thuộc danh mục dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về đề nghị của doanh nghiệp trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể về hồ sơ giấy phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy, EVN tiếp tục thanh toán sản lượng điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà: Công ty Điện lực Nghệ An đã căn cứ các quy định pháp luật liên quan, văn bản hướng dẫn và hợp đồng mua bán điện giữa các bên nên tạm dừng thanh toán đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa khắc phục theo yêu cầu của các cơ quan liên quan và sẽ thanh toán trở lại sau khi khắc phục xong.