Đoàn giám sát do bà Trương Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện; các xã: Nghĩa Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, Châu Đình, Châu Lý, Châu Quang và giám sát qua báo cáo đối với các xã còn lại.

Những kết quả tích cực

Quỳ Hợp là một trong những địa bàn có nhiều công dân làm việc trong các công ty, xí nghiệp...tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Nhiều tiểu thương, lái xe đường dài thường xuyên đi, đến địa bàn khác; ngoài ra Quỳ Hợp cũng là địa bàn thường xuyên có người nước ngoài đến với mục đích làm việc, lao động, hoạt động thương mại... nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh rất lớn.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, các Tổ giúp việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn hoạt động theo phương châm chống dịch quyết liệt, linh hoạt, chủ động, dứt khoát. Chính quyền thường xuyên chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, công dân đi làm ăn xa trở về địa phương; chỉ đạo khoanh vùng, lập chốt, phong tỏa các địa bàn phục vụ việc kiểm soát và dập dịch; thành lập khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, các khu cách ly tập trung để chữa trị, cách ly; tuyên truyền, vận động ủng hộ các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19;... Đến tháng 4/2022, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được hiệu quả tích cực, khống chế hiệu quả các ca nhiễm trong cộng đồng, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới.

Anh-1.jpg
Giám đốc SY tế Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Quỳ Hợp

Tính đến nay, toàn huyện có 23.659 ca nhiễm, trong đó 05 ca tử vong. Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tổ chức 73 đợt tiêm chủng. Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt đạt 102,17 %; mũi 2 đạt 102,12 %; mũi nhắc lại, bổ sung đạt 104,89%. Tỷ lệ người từ 12 - 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 107,04%; mũi 2 đạt 100,29 %; mũi nhắc lại đạt 71,99%. Tỷ lệ trẻ em từ 5 - 11 tuổi tiêm mũi 1 đạt 100,68%; mũi 2 đạt 64,34%.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 cơ bản được thực hiện tốt, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Toàn huyện đã huy động và sử dụng hơn 75,7 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, trong đó số tiền từ ngân sách hơn 67,5 tỷ đồng và các nguồn xã hội hóa hơn 8,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND huyện đã huy động được 440 que test Covid-9; Trung tâm Y tế huyện thu từ dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh là 2.274.654.00 đồng; huy động nguồn lực để mua, tiếp nhận các vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Anh-2.jpg
Đoàn giám sát công tác phòng chống dịch tại các khu vực cách ly

UBND huyện đã chi phân bổ, sử dụng hết số kinh phí được cấp là 63.990.654.000 đồng, UBND các xã, thị trấn đã chi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở cách ly, trạm y tế lưu động, trang thiết bị, vật tư y tế là 3.560.408.466 đồng. Trung tâm Y tế huyện đã phân bổ, chi cho cơ sở thu dung, cơ sở cách ly, lực lượng tuyến đầu, mua trang thiết bị, vật tư y tế là 4.573.441.000 đồng. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã phân bổ cho UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tuyến đầu chống dịch là 3.180.394.300 triệu đồng (bằng tiền mặt và hàng hóa).

anh-4.jpg
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phân phối hàng cứu trợ từ gian hàng 0 đồng

Công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ phòng chống dịch được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2020 đến nay, các cấp đã tổ chức 149 đợt kiểm tra; Chủ tịch UBND huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp, với tổng số tiền 201,260 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi về ngân sách 1,2 tỷ đồng

Đoàn giám sát đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 như: Việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên còn hạn chế; công tác tuyên truyền còn ít, hình thức chưa phong phú, chưa hiệu quả; công tác phối hợp giữa UBND huyện, UBND xã với các tổ chức chính trị xã hội chưa tốt, nhất là công tác kiểm tra, giám sát công dân từ các vùng dịch trở về địa phương, công tác giám sát cách ly tại nhà; sau khi thành lập Ban vận động huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết các xã chưa công khai các thông tin, số tài khoản tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; một số xã chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để quản lý, phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, cũng như nội dung, đối tượng cụ thể được hỗ trợ. Nguồn vận động xã hội hóa ở một số xã không mở tài khoản để giao dịch, chưa lập hồ sơ kế toán đúng theo Luật Kế toán 2015, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ; một số xã chưa công khai số tiền, hàng hóa vận động được; chưa công khai số tiền, hàng hóa đã phân phối, chuyển cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; một số xã, thị trấn thực hiện các khoản chi chưa kịp thời, chưa phát huy tính hiệu quả; hồ sơ lưu trữ chưa khoa học, thiếu một số chứng từ thu, chi theo quy định.

Anh-5.jpg
Đại diện Mặt trận tổ quốc huyện giám sát chất lượng các bữa ăn cho người nhiễm Covid-19 đang điều trị trong khu thu dung

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và tồn tại, hạn chế, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các xã, thị trấn trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt, phổ biến, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các sở, ngành liên quan về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực tại UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp chi sai, chi không đúng đối tượng theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn công khai các thông tin, số tài khoản tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; công khai số tiền, hàng hóa vận động được; số tiền, hàng hóa đã phân phối, chuyển cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Chỉ đạo phân phối hết số tiền mặt còn tồn 264.285.253 đồng tại các xã, thị trấn, 1.230.275.700 đồng tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Thu hồi số tiền 1.200.226.000 đồng về ngân sách cấp huyện đã cấp cho Trung tâm Y tế do đã hết mục đích sử dụng.