Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, căn cứ ý kiến của các cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội biểu quyết tán thành điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1%.

w-to-lam-1504.jpg?width=0&s=kttG4K3-x52ptMO3iE4Lgw
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Hà

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí Quốc hội tiến hành nội dung trên cùng với nội dung về công tác nhân sự chiều ngày 21/5 và phiên họp sáng 22/5.

Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác.