quoc-hoi-chot-viec-bo-quy-dinh-thoi-han-con-lai-cua-ho-chieu-tu-6-thang-tro-len-moi-du-dieu-kien-xuat-canh--n2.jpg
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 24/6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Sáng 24/6, trong ngày làm việc cuối cùng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với 470/475 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Việc ban hành Luật này nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

quoc-hoi-chot-viec-bo-quy-dinh-thoi-han-con-lai-cua-ho-chieu-tu-6-thang-tro-len-moi-du-dieu-kien-xuat-canh--n4.jpg
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Nam An

Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có 3 điều.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi một điều, khoản liên quan đến các nhóm nội dung nhằm cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh trên môi trường điện tử và để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, như bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông; phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ Cục Quản lý xuất, nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã.

quoc-hoi-chot-viec-bo-quy-dinh-thoi-han-con-lai-cua-ho-chieu-tu-6-thang-tro-len-moi-du-dieu-kien-xuat-canh--n3.jpg
Các ĐBQH trong phiên làm việc sáng 24/6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Luật còn quy định bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất, nhập cảnh; các quy định về các trường hợp; mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, quy định về thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn trong một số trường hợp đặc biệt cấp bách.

Luật cũng quy định hộ chiếu còn thời hạn sử dụng là đủ điều kiện xuất cảnh; bỏ quy định thời hạn còn lại của hộ chiếu từ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh để tạo điều kiện cho công dân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn tập trung nhóm nội dung sửa đổi các quy định để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam như: nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần.

quoc-hoi-chot-viec-bo-quy-dinh-thoi-han-con-lai-cua-ho-chieu-tu-6-thang-tro-len-moi-du-dieu-kien-xuat-canh--n1.jpg
Các ĐBQH ấn nút biểu quyết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Nam An

Mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cũng trong phiên làm việc sáng 24/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thực hiện công tác nhân sự.

Thành Duy