pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-nguyen-nam-dinh-du-ky-hop-thu-7-hdnd-huyen-thanh-chuong-khoa-xx.jpg

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; chi cục thi hành án dân sự; các báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra thẳng thắn, sôi nổi với nhiều nội dung cử tri quan tâm như: vấn đề phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng, giao thông thủy lợi,… Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung chất vấn về những bất cập trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn; tình trạng điện quá yếu không đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhiều tuyến đường điện, hệ thống cột điện xuống cấp, gãy đổ, việc cắt điện không thông báo làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất...

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-nguyen-nam-dinh-du-ky-hop-thu-7-hdnd-huyen-thanh-chuong-khoa-xx--n1.jpg

Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp

Kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết: Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022; Nghị quyết về bố trí nguồn vốn đối ứng để xây dựng các công trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình trường THCS Thanh Mỹ; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Chương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 06 và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND huyện.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-nguyen-nam-dinh-du-ky-hop-thu-7-hdnd-huyen-thanh-chuong-khoa-xx--n2.jpg

Ông Nguyễn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Hải Dương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương đề nghị các đại biểu HĐND huyện, ngay sau Kỳ họp, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp. UBND huyện và các ngành liên quan cần tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Khắc phục khó khăn, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm như huy động nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội; đầu tư công xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất quản lý, bảo vệ tài nguyên - khoáng sản, môi trường; nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, đời sống. Trước mắt là tập trung cao cho sản xuất Hè - Thu, phòng chống thiên tai bão lụt, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới….và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.