Xây dựng hạ tầng nông thôn

Năm 2022, Hội Nông dân xã Nghi Văn (Nghi Lộc) đảm nhận công trình nông thôn mới (NTM) gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng 7 cụm biển báo giao thông trên các tuyến đường; phối hợp với các tổ chức xây dựng được trên 15km đường cờ, đường hoa và đường sáng với số tiền trên 15 triệu đồng; chỉ đạo các chi hội ở thôn xóm vận động hội viên đóng góp, xây dựng trên 1.000 cụm bóng đèn chiếu sáng và trên 1.700 cột cờ lắp đặt tại các cụm dân cư trên toàn xã; thành lập 1 tổ nghề nghiệp “Làm vườn”; tuyên truyền, vận động chỉnh trang vườn hộ để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao và được cấp trên công nhận 1 vườn đạt chuẩn.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự khởi sắc bộ cho nông thôn xã Nghi Long, Nghi Lộc

Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Văn (Nghi Lộc) cho biết: “Để phong trào của Hội đạt kết quả cao, thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, các chi hội nông dân các thôn, xóm tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cùng với đó, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các công trình, phần việc do tổ chức hội đăng ký đảm nhận. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2022, xã Nghi Văn đạt chuẩn NTM nâng cao và đang tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

Nông dân huyện Quỳnh Lưu ra quân trồng cây xanh

Xác định nông dân là chủ thể, là nòng cốt quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng NTM, thời gian qua Hội Nông dân xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) đã triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, góp phần đưa Quỳnh Đôi trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Ông Hồ Trọng Đức – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Đôi cho biết: “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2018 – 2023, Hội đã vận động hội viên đóng góp được 2 tỷ đồng, hiến 442m2 đất xây dựng các tuyến đường; đổ đáy đậy nắp mương trong khu vực dân cư gần 1.582m2; xây dựng tuyến đường mẫu dài 952m; tuyên truyền vận động hội viên chăm sóc các tuyến đường hoa, đường mẫu; trồng hàng cây Nông dân ơn Bác được 400 cây; sửa chữa khuôn viên nhà văn hóa xóm đảm bảo khang trang...”.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Nông dân chiếm hơn 70 dân số và hơn 50% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước mà trong xây dựng NTM hiện nay, nông dân đích thực là chủ thể của quá trình này. Xác định rõ vai trò nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân lựa chọn những phần việc cụ thể và chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức thực hiện. Theo đó, các phong trào thi đua do Hội phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng như phong trào “Nông dân chung tay xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường bền vững”…

Cán bộ và nhân dân thôn 3 xã Tường Sơn, Anh Sơn ra quân chăm sóc đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Ông Tô Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu cho biết, phong trào xây dựng NTM được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác. Các cấp Hội đã phối hợp chính quyền và các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường như thu gom, xử lý vỏ chai, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai chương trình 1 triệu cây xanh và xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”, trồng 57 hàng cây với số lượng 3.279 cây, kinh phí hơn 338 triệu đồng; tuyên truyền vận động hội viên và nông dân tích cực đóng góp công sức và tiền của, hiến đất giải phóng mặt bằng, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; chỉ đạo các xã thành lập 33 tổ bảo vệ môi trường. Với kết quả đó đã góp phần đưa Quỳnh Lưu về đích huyện NTM vào năm 2020; đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong 5 năm qua, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được hơn 3.500 tỷ đồng, hiến hơn 930.000 m2 đất, tham gia gần 1,5 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, các cấp Hội quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần của hội viên nông dân, góp phần xây dựng làng, xã văn hóa.

Người dân huyện Diễn Châu ra quân bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng, đề xuất UBND tỉnh ban hành Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2025”. Kết quả, các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng được 1.495 mô hình bảo vệ môi trường, 454 mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 462 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; xây dựng được 2.125 vườn mẫu nông dân, 880 vườn chuẩn NTM, 1.931 “Hàng cây nông dân ơn Bác”; 134 “Vườn cây nông dân ơn Bác”, với tổng số cây đã trồng 182.371 cây…

Hội Nông dân tỉnh đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020 - 2023”. Quá trình thực hiện Đề án, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức mở được 107 lớp tập huấn kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn cho trên 5.000 hội viên nông dân; xây dựng được gần 400 mô hình sản xuất nông sản an toàn; chỉ đạo, hỗ trợ mở 8 cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại các huyện, thị.

Nhờ huy động các nguồn lực và đóng góp của người dân xã Nghi Hoa, Nghi Lộc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang

Song song với công tác tuyên truyền, hàng năm, các cấp Hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề; duy trì và vận hành tốt quỹ Hội, nhận ủy thác với các ngân hàng giúp hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Phong trào đã tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng NTM, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng kế hoạch với những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao một cách thực chất và bền vững; tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM thông minh. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, tích cực lao động sản xuất, khẳng định vị trí, vai trò của nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM.