Trước đó, ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện nghiêm túc các khoản thu nhằm thực hiện Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 03/5/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục cần nghiêm túc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025.

Trong đó, đối với học phí, thực hiện mức thu theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với điều kiện địa phương và văn bản quy định của Chính phủ.

img-20240516-111451-3880.jpg.webp
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải thực hiện đúng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh. Trong ảnh: Học sinh Trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Nga My - Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Các cơ sở giáo dục cũng cần thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Trong đó, quy định từ năm học 2024 - 2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6, điều 15, Nghị định số 81 được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Bộ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ; thực hiện công khai và cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

bna-cung-ung-sach-giao-khoa-5726.jpg.webp
Sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hoá do Nhà nước quy định và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Ảnh: Mỹ Hà

Trong văn bản này, Bộ cũng yêu cầu đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục sẽ được thực hiện theo Luật giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024). Trong đó, quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hoá do Nhà nước quy định và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa.

Trong quá trình thực hiện, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

bna-thuc-hien-cac-khoan-thu-1634.jpg.webp
Việc thu chi xã hội hoá và vận động tài trợ giáo dục phải thực hiện đúng theo quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến các nội dung này, trong Văn bản chỉ đạo số 3856/UBND-KGVX ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.