Trước đó, việc dạy và học tiếng Anh tăng cường đã được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức với hơn 3.700 lớp và hơn 97.000 học sinh đang theo học ở cả 4 cấp từ mầm non đến THPT.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang có những bất cập về chương trình, hình thức tổ chức và quản lý. Từ thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt hơn chương trình tăng cường.

Trong văn bản mới nhất ban hành ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 6 quy trình để lựa chọn trung tâm ngoại ngữ phối hợp với các cơ sở giáo dục để triển khai chương trình.

bna-hoc-sinh-truong-thcs-nghi-an-khao-sat-dau-vao-lop-hoc-tieng-anh-tang-cuong-anh-pv-9454.jpg.webp
Học sinh Trường THCS Nghi Ân khảo sát đầu vào lớp học tiếng Anh tăng cường. Ảnh: PV

Thứ nhất, căn cứ vào nhu cầu của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế của nhà trường, thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, trong đó có nội dung Chương trình tăng cường trong năm học mới, tổ chức thông báo rộng rãi lên Website, Facebook… của trường để học sinh, cha mẹ học sinh biết đăng ký tham gia.

Thứ hai, các nhà trường tổng hợp nhu cầu học sinh đăng ký tham gia, đăng tải công khai lên Website, Facebook… của nhà trường để các trung tâm biết, nộp hồ sơ (thông báo cần có các thông tin: Số lớp, số học sinh, số tiết/tuần, chương trình học, yêu cầu về chuẩn đầu ra, yêu cầu tối thiểu về giáo viên, nơi nộp hồ sơ, thông tin về người nhận hồ sơ, giới hạn thời gian nhận hồ sơ).

Thời gian từ khi thông báo hoặc công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng đến khi hết hạn nhận hồ sơ năng lực của Trung tâm ngoại ngữ ít nhất là 10 ngày.

Thứ ba, việc thu nhận hồ sơ và tổ chức lựa chọn Trung tâm phải thực hiện theo đúng các quy định. Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ năng lực của các trung tâm, nhà trường phải thành lập hội đồng lựa chọn gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ (hoặc 1 giáo viên ngoại ngữ có năng lực chuyên môn tốt (nếu có), Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá (theo Phụ lục kèm theo), Hội đồng kiểm tra, đánh giá và lựa chọn Trung tâm tham gia Chương trình tăng cường, lập biên bản với đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng.

Thứ tư, sau khi đã quyết định lựa chọn Trung tâm phối hợp thực hiện Chương trình tăng cường, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để cha mẹ học sinh, học sinh biết, theo dõi, giám sát.

Thứ năm, các cơ sở giáo dục phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ được lựa chọn xây dựng Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sau khi hoàn thành quy trình này, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị tổng hợp, báo cáo về Sở thông tin, số liệu và thời khóa biểu thực hiện Chương trình tăng cường của tất cả các cơ sở giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS) thuộc địa bàn quản lý.

bna-mot-gio-hoc-tieng-anh-tang-cuong-o-truong-tieu-hoc-anh-pv-2049.jpg.webp
Một giờ học tiếng Anh tăng cường ở trường tiểu học. Ảnh: PV

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, việc tổ chức phê duyệt phải được thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 1530/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 05/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 1670/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 15/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tăng cường tiếng Anh theo hình thức trực tuyến (online) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hàng năm, các đơn vị nộp hồ sơ phê duyệt trước ngày 5/10 và thời gian trả kết quả phê duyệt phải trước ngày 10/10. Sau thời gian nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không nhận hồ sơ và phê duyệt cho bất kỳ cơ sở giáo dục nào để tổ chức Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo có 3 tiêu chí để đánh giá Trung tâm ngoại ngữ thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Đó là: Hồ sơ pháp lý ; Năng lực đội ngũ giáo viên chấm điểm; Kinh nghiệm (bản sao các hợp đồng thực hiện Chương trình tăng cường dạy học tiếng Anh mà đơn vị đã/đang thực hiện).