bna-dien-thai-6125.jpg

Một góc nông thôn của xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Ảnh: PV

Theo đó, 3 xã vừa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm: Diễn Nguyên, Diễn Thái và Diễn Hồng.

Cũng theo quyết định này, mỗi xã nói trên được UBND tỉnh thưởng một công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng.

Như vậy, đến nay toàn huyện Diễn Châu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Diễn Lâm, Diễn Kỷ, Diễn Nguyên, Diễn Thái và Diễn Hồng; 36/36 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay UBND tỉnh đang thẩm tra xét, công nhận huyện nông thôn mới đối với huyện Diễn Châu./.

Xuân Hoàng