bna-tang-thanh11-9462.jpg.webp
Xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao là không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ảnh minh hoạ: Xuân Hoàng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

4 xã vừa cán đích nông thôn mới gồm: Thanh Đức, Thanh Thịnh, Thanh Khê và Thanh Tùng của huyện Thanh Chương.

6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Xã Hưng Thông (Hưng Nguyên); Hưng Nam, Xuân Hoà (Nam Đàn); Thanh Tiên (Thanh Chương); Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) và xã Nghi Phú (thành phố Vinh).

Theo các quyết định, UBND tỉnh thưởng mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng và thưởng mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao một công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng.

Như vậy, sau gần 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, Nghệ An đã có 317 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.