bna-mh25-8530.jpg.webp
Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Mai Hoa

Chiều ngày 8/5, Thường trực HĐND huyện Nam Đàn tổ chức phiên giải trình và chất vấn về tình hình thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao và các xã chưa đạt nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nam Đàn là 1 trong 4 huyện trong cả nước được chọn thí điểm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó huyện Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025 (tại Quyết định số 17, ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

bna-mh24-2388.jpg.webp
Lãnh đạo xã Hùng Tiến làm rõ nguyên nhân chưa đạt một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai thực hiện Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Nam Đàn đã ban hành nghị quyết, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo, xây dựng lộ trình thực hiện theo từng năm để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện sáng tạo tổ chức một số cuộc thi tạo ra phong trào thi đua, lan toả trong từng khu dân cư, hộ gia đình. Điển hình xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch đẹp tiểu biểu”; "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp"…

bna-mh23-1860.jpg.webp
Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện, ông Nguyễn Văn Đường giải trình liên quan đến tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá chưa đạt. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả sau 4 năm triển khai, các tiêu chí nông thôn mới cấp xã và cấp huyện được củng cố, nâng cao.

Cụ thể, 18/18 xã giữ vững xã nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trong 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Có 4 xã đã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao và chờ tỉnh quyết định công nhận. Như vậy, ở cấp xã, còn 3 xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và thị trấn Nam Đàn xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu về đích trong năm 2024.

bna-mh22-6534.jpg.webp
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, ông Vương Hồng Thái giải trình làm rõ một số nội dung, tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cấp huyện, để đạt huyện kiểu mẫu vào năm 2025, Nam Đàn xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Tuy nhiên, thông qua hoạt động giám sát của HĐND huyện, thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều; trong khi ở cấp huyện mới chỉ hoàn thành 5/9 tiêu chí với 29/39 nội dung huyện nông thôn mới nâng cao và 3 xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, còn một số tiêu chí chưa hoàn thành và một số tiêu chí đạt chưa đảm bảo bền vững.

bna-mh21-3571.jpg.webp
Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, ông Nguyễn Hồng Sơn làm rõ trách nhiệm từng phòng, ngành cấp huyện và địa phương để tiếp tục đề ra giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Trước thực tiễn đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình và chất vấn đối với UBND huyện, các phòng chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn liên quan. Thông qua phiên giải trình, các cấp, ngành đã làm rõ từng tiêu chí, nội dung chưa đạt; phân tích làm rõ các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị cấp huyện và từng xã, thị trấn; đề ra các giải pháp, biện pháp để tổ chức chỉ đạo quyết liệt hơn.

Trọng tâm các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hoá, vệ sinh môi trường; đảm bảo các cơ sở sản xuất đạt vệ sinh an toàn thực phẩm... Một số tiêu chí, nội dung chưa đạt do quan điểm, cách nhìn nhận và đánh giá chưa đúng tinh thần đặt ra.

bna-mh20-5743.jpg.webp
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn đề nghị sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, tiến tới đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; Thường trực HĐND huyện đề nghị cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, tập trung để hoàn thành các tiêu chí, nội dung chuẩn nông thôn mới nâng cao cấp huyện, cấp xã và đô thị văn minh của thị trấn. Trong quá trình đó chú trọng xây dựng các mô hình, điểm nhấn của từng địa phương và chung của huyện, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Nam Đàn thật sự kiểu mẫu trong lòng Nhân dân cả nước.

Mai Hoa