Lịch chi tiết các ca thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Theo quy định, trong 2 ngày thi chính thức 27 và 28/6, thí sinh phải có mặt đúng giờ tại điểm thi theo đúng lịch các buổi thi. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi buổi thi đó và các buổi thi còn lại.

Lịch thi chi tiết các buổi thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024:

lich-thi-tnthpt-2024-2145.png.webp

Lịch Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024