3b875b5f3d2dfe73a73c.jpg
Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chúc mừng BBT Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An

Trao đổi về kết quả hoạt động trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao vai trò của đội ngũ Ban biên tập đã phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; trăn trở, tìm tòi phối hợp với đội ngũ cộng tác viên…để cập nhật đầy đủ thông tin cũng như chủ động viết bài đưa tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo phong phú về chuyên mục, chính xác, đa chiều, kịp thời về thông tin…đáp ứng tôn chỉ mục đích hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An thực sự trở thành cầu nối giữa đại biểu dân cử và cử tri.

Cùng với ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban biên tập trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo cũng đã có những chia sẻ, định hướng căn bản về nghiệp vụ báo chí để giúp Ban biên tập trang thông tin điện tử của cơ quan dân cử tỉnh nhà hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn./.

Phan Hậu

TV Ban Biên tập