bna-1-3949.jpg.webp
Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Dự Lễ ký kết có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị ĐBQH, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh…

LẦN ĐẦU TIÊN KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC 4 BÊN

4 cơ quan: Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh có vai trò rất quan trọng trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và có mối quan hệ đan xen, giao thoa với nhau trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

bna-img-5547-3102.jpg.webp
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Thành trình bày báo cáo đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2023, nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Trong thực tiễn, để nâng cao thực hiện các nhiệm vụ đã có quy chế phối hợp công tác giữa các bên được ký kết như giữa: Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh; UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An với Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các quy chế phối hợp này đã đạt được kết quả tương đối tốt; tuy nhiên, quá trình thực hiện bộc lộ một số điều cần phải điều chỉnh. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá các quy chế phối hợp trên, lãnh đạo 4 cơ quan quyết định lần đầu tiên ký kết quy chế phối hợp 4 bên. Đây là điểm mới nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đạt hiệu quả tốt nhất.

bna-img-5608-5788.jpg.webp
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Tại Lễ ký kết, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đánh giá lại kết quả phối hợp công tác trong thời gian qua trên các mặt như: Củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo 4 cơ quan cũng đã đánh giá công tác phối hợp trong tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động giám sát; trong phản biện xã hội; trong công tác dân nguyện; thông tin, tuyên truyền và phối hợp thực hiện các hoạt động khác; thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; xử lý những khó khăn, vướng mắc, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động đối ngoại.

bna-img-5555-8736.jpg.webp
Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, cho thấy thời gian qua, đặc biệt là năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhận định, đây là thời điểm thích hợp để ký kết Quy chế phối hợp 4 bên; thể hiện tính đồng bộ, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan liên quan; đặc biệt trong công tác phối hợp vì Nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn, trên cơ sở quy chế, các cơ quan trực tiếp sẽ có kế hoạch cụ thể của mình, để phối hợp thống nhất.

bna-img-5630-8982.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, Nghệ An là một trong số rất ít các địa phương trong cả nước ký quy chế phối hợp 4 bên. Tinh thần ký quy chế là để có văn bản mang tính chất bao trùm chung gắn kết trách nhiệm phối hợp giữa 4 cơ quan quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Ở góc độ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh đã ký với các cơ quan. Và việc ký kết Quy chế phối hợp 4 bên lần này càng thể hiện sự thống nhất cao nhất trong các cơ quan của tỉnh để thực hiện các mục tiêu chung, nhất là thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

bna-img-5664-346.jpg.webp
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Nhìn nhận nội dung được chuẩn bị kỹ, 6 lĩnh vực phối hợp rất phù hợp với thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất rất cao dự thảo quy chế; qua đó, đồng chí đề nghị các bên cần phải bám sát để thực hiện sau khi ký.

Khẳng định cam kết của UBND tỉnh trong việc phối hợp có hiệu quả hơn nữa với các cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng thời yêu cầu các sở, ngành trực thuộc trên cơ sở nội dung quy chế cần chủ động hơn, trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả cao nhất.

SỚM ĐƯA QUY CHẾ ĐI VÀO THỰC TIỄN HIỆU QUẢ TẠI 4 CƠ QUAN

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, sau khi ký quy chế phối hợp, 4 cơ quan cần quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chuyên viên từng đơn vị để hiểu nguyên tắc, nắm vững nội dung nhằm thực hiện tốt.

bna-img-5529-1745.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Quá trình thực hiện, 4 cơ quan cần kiểm tra, giám sát lẫn nhau để quy chế đi vào thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan; đồng thời điều chỉnh cơ bản được hoạt động điều hành, lãnh đạo.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt vai trò đầu mối thường trực của mỗi cơ quan để phối hợp thực hiện hiệu quả.

bna-2-8602.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đại diện cho 4 cơ quan ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh, đại diện cho 4 cơ quan, đã ký kết Quy chế phối hợp công tác.

bna-img-5744-3716.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo 4 cơ quan: Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Quy chế có 3 chương, 26 điều quy định các nguyên tắc, nội dung, cơ chế, trách nhiệm trong công tác phối hợp trên 6 nội dung gồm: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; thực thi pháp luật; chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; dân nguyện, thông tin; đối ngoại và tham dự cuộc họp, phiên họp.

bna-img-5778-6302.jpg.webp
Lãnh đạo, cán bộ 4 cơ quan và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Quan hệ phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đảm bảo tuân thủ pháp luật, dân chủ, thường xuyên, chặt chẽ, đổi mới, hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Thành Duy