202405151118265468dsc7019-1715766167827-17157661679481741364030.jpg

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ họp 2 đợt

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7 và báo cáo chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 7, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 08/6; đợt 2 từ ngày 17/6 đến ngày 27/6 và dự phòng ngày 28/6.

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng, chống dịch bệnh… Đến nay, đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng phục vụ kỳ họp.

202405151019059705dsc7092-1715766168726-1715766168856831836172.jpg

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo

Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình Quốc hội. Đến thời điểm này các nội dung của kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, mặc dù công tác chuẩn bị kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao, các cơ quan hữu quan chuẩn bị từ sớm, nhưng hiện nay, trừ các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này, nhiều báo cáo thẩm tra và tài liệu một số dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp đang tiếp tục được hoàn thiện.

Do đó, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hơn nữa để hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp, bảo đảm thời hạn theo quy định và yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội.

202405151019059705dsc7101-1715766170115-17157661702551394698882.jpg

Lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng dự phiên họp

Rà soát tổng thể công việc chuẩn bị để đảm bảo tốt nhất cho kỳ họp

Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, do đó, đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ rà soát tổng thể công việc chuẩn bị để đảm bảo tốt nhất cho kỳ họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, về tài liệu kỳ họp, báo cáo làm rõ thêm tiến độ cụ thể đối với các nội dung của kỳ họp, về các điều kiện đảm bảo như cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, thông tin truyền thông, công tác đảm bảo an ninh, an toàn…

202405151118265624dsc7009-1715766171210-17157661713201988835526.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành thảo luận

Thống nhất thời gian dự kiến chất vấn là 2,5 ngày, dự kiến truyền hình trực tiếp

Các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung dự kiến và cách thức tiến hành kỳ họp theo hướng sẽ tổ chức kỳ họp thành 2 đợt và có thời gian giữa 2 đợt để cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, xem xét trước khi trình Quốc hội thông qua; thống nhất với thời gian dự kiến chất vấn là 2,5 ngày và các nội dung dự kiến truyền hình trực tiếp.

Đồng thời lưu ý đối với những nội dung dự kiến trình bổ sung tại Kỳ họp nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đề nghị các cơ quan bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, thủ tục. Theo đó, phải có đề nghị bổ sung vào Chương trình, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan hữu quan về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; ghi nhận sự tiến bộ trong việc gửi tài liệu trước đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu.

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung trình Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, cho ý kiến và đủ điều kiện trình Quốc hội.

202405151019059549dsc7067-1715766172404-1715766172553855758081.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận nội dung phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo do Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị. Riêng về chương trình kỳ họp, đề nghị Ban Thư ký, Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, sắp xếp hợp lý giữa 2 đợt. Trong thời gian giữa 2 đợt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ họp để xem xét các nội dung quan trọng.

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), phấn đấu quyết tâm, quyết liệt thông qua tại Kỳ họp

Lưu ý một số nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trên tinh thần khẩn trương, tích cực, những gì còn vướng mắc thì phải giải quyết thấu tình, đạt lý; phấn đấu quyết tâm, quyết liệt thông qua tại Kỳ họp.

202405151057569655dsc7134-1715766173536-1715766173620828435518.jpg

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đối với nội dung Chính phủ đề nghị bổ sung trình tại kỳ họp này như Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), việc xem xét Quy hoạch, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thủ đô cũng hết sức cấp bách, quan trọng, là một trong những công việc để triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về một số nội dung như: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Cùng đó, bổ sung hồ sơ về các nội dung: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với dự thảo Nghị quyết về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, thông tin tuyên truyền, an ninh, an toàn cho kỳ họp. Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại trong thời gian diễn ra kỳ họp.

202405151057569812dsc7144-1715766174618-17157661747781935828591.jpg

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình Kỳ họp, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị.

Đồng thời, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham mưu về thời gian, chương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 7 để xem xét, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết.

Việc chuẩn bị các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua phải thật kỹ lưỡng, gọn, rõ, trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao. Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, khắc phục công tác gửi tài liệu chậm đến đại biểu Quốc hội.