Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/VPTWW ngày 25/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, sáng ngày 9/12, tỉnh Nghệ An tổ chức điểm cầu chính tại Văn phòng Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng có đồng chí Bùi Duy Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị này nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Sau khi Quy định số 37-QĐ/TW có hiệu lực, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Văn bản số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021, Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Võ Đại Dương

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến