Hướng mở mới cho Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Hội tụ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ”, có nhiều tiềm năng và nguồn lực tự nhiên to lớn, khát vọng đưa Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế luôn là mục tiêu, trăn trở của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà.

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An