Nối tiếp niềm vui

Về xã Long Xá (Hưng Nguyên), xã thuần nông nằm dọc ven sông Lam, được thành lập năm 2020, trên cơ sở được sáp nhập từ 2 xã Hưng Long và Hưng Xá, chúng tôi được chứng kiến diện mạo tươi mới hơn sau khi địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2022. Đi trên những con đường bê tông rộng mở nối dài với những hàng cây, hệ thống điện chiếu sáng... ai cũng nhận thấy sự đổi khác về cảnh quan, môi trường làng quê.

Mô hình dâu Tây sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Hưng Nguyên

Để có được thành quả này là từ quá trình nỗ lực, cố gắng của địa phương để Nhân dân đoàn kết một lòng quyết tâm đổi mới từ tư duy, cách làm và lối sống. Trao đổi với chúng tôi về những thành quả này, đồng chí Lê Xuân Quế - Bí thư Đảng ủy xã Long Xá chia sẻ: Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục vận động để tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân về xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập, chỉnh trang nhà cửa khu dân cư, với tổng số vốn huy động gần 294 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước các cấp gần 150 tỷ đồng; Nhân dân và con em xa quê đóng góp hơn 144 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công. Đến nay đời sống tinh thần, vật chất của người dân Long Xá được nâng lên rõ rệt; kinh tế có bước phát triển khá toàn diện; nhiều cánh đồng mẫu lớn, các mô hình liên kết sản xuất được đầu tư góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh; chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể được công nhận xuất sắc.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra tiến độ dự án thi công trên đại bàn

Nằm ở phía Bắc của huyện Hưng Nguyên, trong vùng địa hình bán sơn địa, nhiều núi đồi và vùng trũng thấp, xã Hưng Yên Nam có 2.157 hộ dân, 8.185 nhân khẩu, phân bố trên 8 xóm, tỷ lệ giáo dân chiếm gần 80% dân số, có 3 giáo xứ (Ðồng Sơn, Tràng Nứa, Yên Thịnh), 7 giáo họ. Là xã khó khăn của Hưng Nguyên, đến năm 2021, Hưng Yên Nam mới đạt 11/19 tiêu chí, chưa đạt các tiêu chí liên quan đến thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng như trường học, đường giao thông, điện chiếu sáng. Trước thực trạng đó, để vực dậy, Đảng ủy sắp xếp lại bộ máy nhân sự, tăng hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo niềm tin trong Nhân dân về sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để vận động người dân đoàn kết lương giáo chung sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM; huy động Nhân dân đóng góp để nâng cấp, làm mới đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng và hệ thống điện chiếu sáng. Trong 6 năm gần đây, toàn xã huy động được hơn 109 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông, điện, kênh mương, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 23 tỷ đồng, chiếm 21,22%. Đầu năm 2023 Hưng Yên Nam đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Hưng Tân xây dựng NTM kiểu mẫu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ mục tiêu: Phấn đấu đưa Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới và huyện khá của tỉnh. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, để đạt huyện NTM, huyện Hưng Nguyên phải đạt 5 điều kiện: 100% số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025; 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; thị trấn đạt văn minh đô thị; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả NTM đạt từ 90% trở lên; đạt 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Qua rà soát, đến hết tháng 3/2023, Hưng Nguyên có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đó là: Hưng Tân, Long Xá và Hưng Phúc, đạt tỉ lệ 18%. Từ kết quả rà soát, Hưng Nguyên xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng xã, thị trấn. Theo đó, năm 2023, Hưng Nguyên tập trung xây dựng huyện NTM, xã Hưng Thông đạt NTM nâng cao, xã Hưng Tân NTM kiểu mẫu.

Quyết tâm đồng lòng

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa vào chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm; xác định lĩnh vực trọng tâm, công tác đột phá, thế mạnh phát triển của huyện để lãnh đạo, tạo ra hiệu ứng tích cực trên các lĩnh vực. UBND huyện triển khai thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Chương trình Xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn ở Hưng Nguyên

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của cấp uỷ, chính quyền cơ sở và người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện được nâng cao, có chuyển biến tích cực, người dân đã nhận thức rõ lợi ích và trách nhiệm trong thực hiện Chương trình, tự giác tham gia xây dựng và chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ, chợ, nước sinh hoạt nông thôn, điện chiếu sáng công cộng, điện sản xuất và các công trình hạ tầng nông thôn khác; mạnh dạn đầu tư và vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống, qua đó phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển rộng khắp toàn huyện. Đồng thời huyện huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, trường học, nhà văn hóa,…

Cùng với việc chú trọng xây dựng NTM, Hưng Nguyên tập trung phát triển kinh tế theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành được nhiều vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa; mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Các ngành nghề đã định hình và chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế của địa phương. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai lập quy hoạch Cụm khu công nghiệp Hưng Yên tại xã Hưng Yên Nam với diện tích 30 ha, tổng kinh phí 165 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Khi cụm công nghiệp hoàn thành sẽ tạo việc làm cho Nhân dân các xã Hưng Trung, Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc. Cùng với đó, trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp VSIP hiện đã có 41 khách hàng ký cam kết đầu tư, trong đó có 37 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với số vốn 798 triệu USD và thu hút 14.000 lao động. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 13,53%, (mục tiêu đề ra 9,5-10,5%).

Quang cảnh thị trấn Hưng Nguyên

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật trên bức tranh về kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đồng chí Hoàng Anh Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới là mục tiêu lớn nhất được Đảng bộ huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sự đóng góp của cộng đồng dân cư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng huyện NTM.

 Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các địa phương trong huyện đã tích cực vận động, xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư, bổ sung các cơ chế chính sách để xây dựng NTM. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đã làm mới và nâng cấp được gần 98 km đường giao thông và giao thông nội đồng; gần 30km kênh mương và làm mới 130 công trình với tổng nguồn vốn 252 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 17/17 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao, dự kiến cuối năm 2023 có 1 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Chính từ phong trào xây dựng nông thôn mới, quê hương của phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã có nhiều đổi thay và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.