Đây là một trong những nội dung được cử tri, Nhân dân kiến nghị nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ý kiến, kiến nghị cử tri đã được Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và thường xuyên đôn đốc UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai kiến nghị với đại biểu Quốc hội việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn với số tiền hơn 63 triệu đồng

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, công tác giao, nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2019 đã hoàn thành. Công ty Điện lực Nghệ An đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh (423/423 xã), với hơn 10.631 km đường dây hạ thế bán điện trực tiếp đến 669.892 hộ dân.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công thương, Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn, việc lập hồ sơ hoàn hoàn trả thuộc trách nhiệm của bên giao. Chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn phải lập hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện để làm căn cứ cho việc hoàn trả.

Đến nay, đã hoàn tất việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn cho nhiều xã trên địa bàn tỉnh, mặc dù vậy còn một số xã chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên chưa được hoàn trả. Quá trình hoàn thiện hồ sơ của các chủ tài sản gặp không ít khó khăn do hồ sơ đã lâu nên việc lưu trữ, lập hồ sơ không đầy đủ, hồ sơ bị Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trả lại nhiều lần.

Cử tri xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn với số tiền hơn 402 triệu đồng

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp làm việc với tất cả các chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn chưa hoàn thiện hồ sơ và UBND các huyện, thành phố, thị xã để phổ biến, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ tài sản, đồng thời lập biên bản làm việc, các chủ tài sản và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thống nhất cam kết hoàn thiện hồ sơ hoàn trả nộp về Công ty Điện lực Nghệ An.

Hồ sơ hoàn thiện của 23 xã đã được Công ty Điện lực Nghệ An trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giải quyết. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã ban hành quyết định về việc đồng ý tiếp nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Nghệ An cho 23 xã.

Khối lượng tiếp nhận với tổng số 394,863km ĐZ hạ áp; 39.688 công tơ một pha và 1.435 công tơ ba pha. Tổng giá trị tài sản tiếp nhận là 7.350.981.478 đồng, trong đó giá trị hoàn vốn do dân đóng góp là 6.118.850.978 đồng.

Danh sách 23 xã được hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn lần này gồm: Diễn Đoài, Diễn Đồng, Diễn Lợi, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Trường (huyện Diễn Châu); Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên); Nghi Long (huyện Nghi Lộc); Nghĩa Hưng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc (huyện Nghĩa Đàn); Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp); Sơn Hải, Quỳnh Thạch, Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu); Hưng Chính (thành phố Vinh); Quỳnh Phương, HTX Toàn Thắng phường Mai Hùng, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai); Đô Thành, Phú Thành, Đồng Thành, Lăng Thành (huyện Yên Thành). Hầu hết các xã đã bàn giao lưới điện trong giai đoạn 2010 – 2015.

Để thực hiện hoàn trả cho người dân các xã, ngày 04/3/2024, Công ty Điện lực Nghệ An đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Điện lực Miền Bắc bố trí kế hoạch vốn./.