bna-mh22-9784.jpg.webp
Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: M.H

Sáng 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường và khoa học – công nghệ để trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức vào đầu tháng 12/2023. Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; vấn đề được các thành viên dự họp quan tâm là tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án sau khi có Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành liên quan đến thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước đó đạt thấp; trong đó có các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

bna-mh23-8828.jpg.webp
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến thẩm tra vào dự thảo nghị quyết.

Vì vậy, đề nghị cơ quan tham mưu, thẩm định là Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát kỹ trước khi trình UBND tỉnh quyết định trình HĐND tỉnh; đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành để ưu tiên bố trí vốn triển khai thực hiện nhằm tăng tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

bna-mh25-1626.jpg.webp
Đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và giải trình một số vấn đề mà các thành viên dự họp quan tâm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Ảnh: M.H

Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cơ quan soạn thảo là Sở Tài nguyên và Môi trường trình gồm có 421 công trình, dự án, tại 20 huyện, thành, thị, với tổng hơn 813 ha, trong đó, có hơn 276 ha đất trồng lúa.

Dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích chuyển đổi trình HĐND tỉnh thông qua là hơn 318 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 274 công trình, dự án.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã đồng tình trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 tới. Cụ thể, dự thảo nghị quyết đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với hơn 21 ha đất rừng sản xuất để thực hiện 6 công trình, dự án.

bna-mh20-3625.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh băn khoăn về chất lượng và công tác thương mại, thị trường các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.H

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; vấn đề được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi quan tâm là chất lượng và tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cho rằng, quan điểm xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, tuy nhiên, hiện nay có một số xã đạt chuẩn nông thôn mới ở giai đoạn trước so với tiêu chí được ban hành ở giai đoạn hiện nay thì chưa đạt, vì vậy, cần mạnh dạn để đưa xã chưa đạt ra khỏi danh sách đạt chuẩn để đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Tương tự, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn tỉnh nhiều, tuy nhiên, điều cần quan tâm hơn là nâng cao chất lượng và thương mại, thị trường.

bna-mh21-9275.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giải trình một số vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến khoa học công nghệ. Ảnh: M.H

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng tiến hành thẩm tra một số dự thảo nghị quyết lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoa học – công nghệ. Bao gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; dự thảo nghị quyết về ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt mức chi ngân sách Nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mai Hoa