Tham dự Kỳ họp có ông Cao Tiến Trung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các ông/bà trong Thường trực Huyện ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên UBND huyện khóa XX… Chủ tọa Kỳ họp có các ông: Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương khoá XX

Tại Kỳ họp các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo về: tình hình kinh tế  - xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024; Báo cáo đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, thực hiện tiết kiện, chống lãng phí; Báo cáo thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; Báo cáo trả lời và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11...

Theo báo cáo, năm 2023 kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, với tổng giá  trị sản xuất ước đạt 5.750 tỷ đồng, đạt 91,12% NQ HĐND; tốc độ tăng trưởng GTSX năm 2023 đạt 1,34%, (trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 4,55%; công nghiệp - xây dựng giảm 0,2%; thương mại - dịch vụ tăng 5,97%); thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 36,02 triệu đồng, tăng 5,94% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đảm bảo đầy đủ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Cùng với đó, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân thường xuyên được tăng cường và củng cố vững chắc…

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu, trên cơ sở đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND huyện đối với kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được HĐND huyện bầu.

Tại kỳ họp các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào những nội dung như: hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện đang gặp khó khăn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp cho Nhân dân còn chậm; tiến độ thực hiện tái định cư tại Khe Hộc, Bản Pủng, xã Hữu Khuông; Xây các điểm trường bán trú cho học sinh Trường THCS, Tiểu học đạt chuẩn, có đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện bán trú và Nhân dân yên tâm gửi con đi học; công tác đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; giải pháp trong thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí CBCC cấp xã dôi dư theo quy định một cách hợp lý, phù hợp và kịp thời; đề nghị quan tâm phân bổ nguồn vốn ưu tiên trong xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa trong Kế hoạch đầu tư công hàng năm...

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Đại diện các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị đã phát biểu ý kiến, giải trình các vấn đề mà đại biểu và cử tri nêu tại Kỳ họp. Ôngg Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tiếp thu, giải trình làm rõ thêm những vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời đưa ra một số giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong năm 2024.

Kỳ họp cũng đã xem xét thông qua 8 dự thảo nghị quyết quan trọng: Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương nhấn mạnh: Năm 2024 được dự báo đang còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt về kinh tế - xã hội, nhất là đời sống và việc làm của Nhân dân. Do đó, nhiệm vụ năm 2024 là hết nặng nề, đòi hỏi phải phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện đầy đủ và kịp thời công tác chỉ đạo của TW, của Tỉnh và của cấp ủy huyện; đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025.