Tin liên quan

  • Đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước ở tỉnh Nghệ An

    Đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước ở tỉnh Nghệ An

    Nước là thành phần thiết yếu của sự sống, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của đất nước, sinh kế của người dân. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống, sinh hoạt của người dân qua các thời kỳ.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An