Dự báo lĩnh vực có nhiều ý kiến, kiến nghị bức xúc

TXCT và liên hệ với cử tri cũng như tiếp công dân là một hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác TXCT, tiếp công dân góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc nắm thông tin, tổng hợp chính xác, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND có vai trò hết sức quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Đồng thời, làm tốt hơn việc điều chỉnh, bổ sung hoặc giải quyết vấn đề phát sinh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trước khi TXCT, Thường trực HĐND huyện có văn bản đề nghị đại biểu HĐND huyện nắm bắt tình hình tại địa bàn bầu cử của mình, làm việc với lãnh đạo địa phương để dự báo trước những lĩnh vực nào có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri mang tính bức xúc. Sau đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ huyện, UBMTTQ các xã xây dựng lịch TXCT phù hợp để yêu cầu UBND huyện cử lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị tham gia TXCT cùng đại biểu HĐND huyện, trực tiếp trả lời, giải đáp ngay tại hội nghị những nội dung thuộc thẩm quyền…

bna__mai_hoa_cu_tri_bi_thu_dang_uu_nghi_tien3736771_552022%20(1).jpg
Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết dứt điểm. Ảnh: M. Hoa

Tại hội nghị TXCT, sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri, cần phân loại xem những nội dung nào thuộc thẩm quyền của xã, những nội dung nào thuộc thẩm quyền của huyện, nội dung nào cần chuyển cấp trên. Qua hội nghị TXCT, các phòng ngành cấp huyện cũng nắm được tình hình quản lý, thực thi công vụ của lãnh đạo, cán bộ công chức chuyên môn cấp xã thuộc lĩnh vực mình quản lý để có bổ cứu, chỉ đạo thêm.

Quyết tâm “đeo bám” tới cùng vấn đề có khả năng thực hiện

Hàng năm, Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc xây dựng và tổ chức khảo sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Việc khảo sát được thực hiện trên diện rộng gồm nhiều xã, thị trấn; liên quan đến những nội dung mang tính thời sự như điện, môi trường, giao thông… những nội dung mang tính cấp thiết như việc khắc phục thiên tai, dịch bệnh... hoặc những nội dung kéo dài chưa được giải quyết trả lời thỏa đáng. Nội dung thực hiện khảo sát: (1) Yêu cầu các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri của mình; (2) Đoàn khảo sát đi thực tế và tiếp xúc trao đổi trực tiếp với người dân. Qua khảo sát, đánh giá được trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nắm được tình hình thực tế để có hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn; giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị cử tri qua hội nghị TXCT cũng như quá trình khảo sát, Thường trực HĐND làm việc với UBND huyện, các phòng ngành về việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc, yêu cầu việc tổng hợp, phân loại các nội dung để thuận tiện trong theo dõi, chỉ đạo giải quyết: phân loại theo thẩm quyền giải quyết; phân loại theo lĩnh vực quản lý; phân loại theo tính thời sự, cấp thiết; phân loại theo tính chất (cần nguồn lực hay vướng thể chế, cơ chế)…

Từ quá trình tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, cần lựa chọn những nội dung nào có thể xử lý ngay mà không cần đến nguồn lực; những nội dung mang tính cấp thiết như khắc phục thiên tai, môi trường, (ví dụ: Khắc phục sạt lở Rú Vôi xã Nghi Công Bắc, môi trường trại lợn Phúc Hòa); những vấn đề bức xúc lâu dài (cầu tránh lũ Mỹ Hòa xã Nghi Mỹ, cấp điện tại gia cho 23 hộ dân xã Nghi Công Bắc…). Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện phải thường xuyên giám sát, theo dõi và đôn đốc UBND huyện, các ngành trong quá trình thực hiện; quyết tâm “đeo bám” tới cùng vấn đề có khả năng thực hiện một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm, thường xuyên phản ánh các vấn đề có thể nảy sinh để sớm khắc phục nhằm tránh phát sinh ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nguyễn Nhật