Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, thực hiện cùng thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 1/7.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH với tỷ lệ tăng chung 15% so với mức hiện hưởng của tháng 6/2024.

Mức tăng 15% căn cứ Nghị quyết 104 tháng 11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm nay; phù hợp chỉ số CPI cũng như cân đối ngân sách và nguồn Quỹ BHXH.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%. Năm 2024, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ quyết tâm tăng trưởng đạt mức trên 6% và chỉ số giá tiêu dùng là dưới 4%.

Dự kiến tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng nửa cuối năm nay là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng cho hơn 1,3 triệu người; Quỹ BHXH đảm bảo hơn 12.500 tỷ đồng cho 2,36 triệu người.

Đại diện BHXH Việt Nam thông tin, cơ quan này đã góp ý cho dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7. Cơ quan soạn thảo là Bộ LĐ-TB&XH đang tính toán rút gọn quy trình để Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Mục tiêu để chi trả đúng thời điểm cho hàng triệu người đang mong đợi được lĩnh lương hưu mới vào tháng 7, tránh phát sinh vướng mắc như kỳ điều chỉnh năm 2023, người dân đã phản ứng vì chưa được nhận lương mới ngay khi thời điểm lương mới có hiệu lực.