Hiện nay lương của viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Chiều 20/6, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Vậy, sau ngày 1/7, lương của viên chức sẽ là bao nhiêu?

Chi tiết dự kiến Bảng lương viên chức từ 1/7/2024

luong10png-1719109752051-1719109752998278491347.jpg

 

luong11png-1719109754012-17191097541701662663062.jpg

 

luong12png-1719109755013-1719109755184718545859.jpg

 

luong13png-1719109755897-1719109756140269545145.jpg

 

luong14png-1719109757013-17191097571951830545920.jpg

 

luong15png-1719109758041-17191097582542082233830.jpg

 

luong16png-1719109759192-1719109759346693032167.jpg

 

luong17png-1719109760177-17191097603471270792930.jpg