Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Chiều 20/6, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Vậy, sau ngày 1/7, lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu?

Dự kiến Bảng lương giáo viên Mầm non từ 1/7/2024

mn-1719044865873727632058.jpg

Dự kiến Bảng lương giáo viên Tiểu học từ 1/7/2024

th-17190449342941016033699.jpg

Dự kiến Bảng lương giáo viên Trung học cơ sở từ 1/7/2024

thcs-1719044955952128880372.jpg

Dự kiến Bảng lương giáo viên Trung học phổ thông từ 1/7/2024

thpt-17190449946401920551811.jpg