luong-1-1719109307147241613050.jpg

Hiện nay lương của công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Vậy, sau ngày 1/7, tiền lương của công chức sẽ là bao nhiêu?

Chi tiết dự kiến Bảng lương của công chức từ 1/7/2024

luong1png-1719108326191-17191083263151583785274.jpg

 

luong2png-1719108327494-1719108327611289273394.jpg

 

luong3png-1719108328252-1719108328421858858010.jpg

 

luong4png-1719108329296-1719108329419666343227.jpg

 

luong5png-1719108330083-1719108330192609942163.jpg

 

luong6png-1719108330899-1719108331033170777270.jpg

 

luong7png-1719108331702-1719108331863192443488.jpg

 

luong8png-1719108332589-1719108332698792124488.jpg

 

luong9png-1719108333337-17191083335061994464469.jpg