UBND tỉnh vừa có công văn số 2371 về việc tham mưu thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An để thực hiện Dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

ks5_20220328092806_20220410172213.jpg
Không có cầu khiến việc đi lại của người dân 6 xã phía bắc sông Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 78/VPCP-TB ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An để thực hiện Dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo nêu trên để tham mưu UBND tỉnh thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Trước đó, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đã hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để bố trí thực hiện Dự án kè sông Nậm Mộ đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sử dụng 100 tỷ đồng trong số 150 tỷ đồng đã được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 theo Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 để bố trí cho Dự án kè sông Nậm Mộ đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đối với số vốn còn lại 50 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương phân bổ theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất và việc sử dụng vốn được hỗ trợ nêu trên, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định; chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sớm hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng.

PV