Nội dung đơn chủ yếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án; việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng…

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, xử lý 39 đơn thư của công dân trong tháng 6/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành phân loại, xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật, trong đó chuyển 08 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể: đơn của ông Nguyễn Bá Trạch, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai; đơn của ông Lưu Đình Cương, trú tại xóm Trung Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc; đơn của Một số hộ dân sinh sống tại chung cư Golden City 1, khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (do ông Trần Văn Ty đại diện gửi đơn) được chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Vinh; đơn của ông Nguyễn Hữu  Ngũ,  trú  tại  xóm  16,  xã  Hưng  Lộc,  thành  phố  Vinh được chuyển đến UBND thành phố Vinh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đơn của ông Lê Văn Lân, trú  tại  xóm  Lưu  Diên,  xã  Lưu  Sơn,  huyện  Đô  Lương được chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương; đơn của ông Hồ Văn Thái, trú  tại xóm  Tân  Trung,  xã  Hương  Sơn,  huyện  Tân Kỳ được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ; đơn của ng Hồ Văn Xinh, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

Đối với đơn của bà Nguyễn Thị Hương Giang, trú tại khối Trung Hòa, phường Lê Mao, thành phố Vinh; đơn của bà  Nguyễn  Thị  Hiên,  trú  tại  khối  Trung  Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh và bà Nguyễn Thị Đoan, trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; kiến nghị của ông Nguyễn Viết Thà, trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận qua điện thoại được Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân.

Đối với 28 đơn không đủ điều kiện thụ lý và đơn trùng đã được lưu theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được 04 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền trả lời việc giải quyết đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến./.