Nội dung đơn chủ yếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án; việc thụ lý giải quyết đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân và tiến độ giải quyết vụ án dân sự, hình sự, đề nghị xem xét lại bản án dân sự, hình sự đã có hiệu lực pháp luật; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác thi hành án dân sự...

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, xử lý 34 đơn thư của công dân trong tháng 11/2023

Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành phân loại, xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật, trong đó chuyển 09 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể: đơn của ông Võ Quảng Đua, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc và đơn của bà Nguyễn Thị Chơn, trú tại xóm Trung Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc được chuyển đến UBND huyện Nghi Lộc; đơn của ông Trương Văn Lập và ông Đinh Quang Phúc, trú tại thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu được chuyển đến UBND huyện Quỳnh Lưu; đơn của công dân Lê Thùy, trú tại Bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông được chuyển đến UBND huyện Con Cuông; đơn của bà Bùi Thị Bình, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu được chuyển đến Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu; đơn của bà Nguyễn Thị Tám, trú tại xóm 8, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu được chuyển đến Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu; đơn của bà Vy Thị Thiêm, trú tại khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương được chuyển đến UBND huyện Tương Dương; đơn của ông Lê Xuân Hải, trú tại 71 Hoàng Ngân, tổ 35, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được chuyển đến UBND huyện thị xã Thái Hòa.

Đối với đơn của một số nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đơn của ông Lê Văn Thân, trú tại xóm Tân Cảnh, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu; đơn của ông Ven Văn Hiên và một số người dân huyện Kỳ Sơn sẽ được nghiên cứu, tổng hợp vào báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV theo quy định.

Đối với 22 đơn không đủ điều kiện thụ lý và đơn trùng đã được lưu theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được 08 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền trả lời việc giải quyết đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến./.