Nội dung đơn chủ yếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án; giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; việc xử lý tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; việc thụ lý giải quyết đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân và tiến độ giải quyết vụ án dân sự, hình sự, đề nghị xem xét lại bản án dân sự, hình sự đã có hiệu lực pháp luật; công tác thi hành án dân sự...

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, xử lý 18 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong tháng 03/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành phân loại, xử lý các đơn thư theo quy định của pháp luật. Đối với đơn của ông Phạm Thanh Hoà, trú tại số nhà 51, tổ 4, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, mặc dù Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản chuyển đơn đến Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương ngày 18/3/2023 và ngày 29/8/2023. Tuy nhiên, đến nay công dân phản ánh vụ việc vẫn chưa được giải quyết và tiếp tục gửi đơn đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành Công văn gửi Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương đôn đốc sớm giải quyết dứt điểm vụ việc của công dân.

Đơn của bà Đỗ Thị Cương, trú tại xóm Nam Sơn, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ được chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ và đơn của ông Hồ Văn Xinh, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu được chuyển đến UBND huyện Quỳnh Lưu để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân.

Đối với đơn của ông Lương Văn Hải và bà Lê Thị Dần, trú tại xóm 13 (xóm 5 mới), xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc đã được Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn ông gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Đối với đơn của bà Phan Thị Dương, trú tại khối 5 (khối 11 cũ), thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên đã có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành văn bản trả lời công dân.

Đối với 13 đơn còn lại (trong đó có 02 đơn trùng) không đủ điều kiện thụ lý đã được lưu đơn theo quy định của pháp luật.

Trong tháng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được văn bản trả lời việc giải quyết 06 đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến./.