Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính đến ngày 31/12/2023, Sở Văn hoá và Thể thao đã sắp xếp theo hướng giảm từ 15 đơn vị xuống còn 10 đơn vị trực thuộc. Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2023, toàn ngành giảm 36 viên chức.

Theo đánh giá, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành đã khắc phục các tồn tại, hạn chế về bộ máy của các đơn vị, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, viên chức và người lao động; tạo động lực để cán bộ, viên chức nỗ lực, phấn đấu, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.

bna-6986-4665.jpg.webp
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện Sở Văn hoá và Thể thao cũng đề cập đến những bất cập liên quan đến công tác sắp xếp lại tổ chức, quản lý. Theo đó, ngành Văn hóa và Thể thao là một ngành đặc thù, đa lĩnh vực, việc tinh giản biên chế, giảm số lượng người làm việc dẫn đến các đơn vị trực thuộc của ngành thiếu hụt nhân lực. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính gặp nhiều khó khăn. Không có chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lưu động bằng hình ảnh tại cơ sở; quy định tuổi nghỉ hưu đối với diễn viên chưa phù hợp nên không thanh xuân hóa được đội ngũ diễn viên, đặc biệt là diễn viên múa...

bna-6989-2572.jpg.webp
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu trước đoàn giám sát. Ảnh: Tiến Đông

Trước những kiến nghị của đại diện Sở Văn hoá và Thể thao, ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những khó khăn mà ngành Văn hoá đang gặp phải trong bối cảnh hiện nay. Ông Minh cũng đề nghị ngành Văn hoá cần phải đưa ra những giải pháp cụ thể, trên cơ sở bổ sung vào báo cáo để đoàn giám sát có thể trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cấp, ngành liên quan có hướng giải quyết.

bna-6992-9362.jpg.webp
Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Đông

Một số thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị ngành Văn hoá cần phải làm rõ về việc thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác tuyển dụng; việc thực hiện công tác quản lý, sắp xếp tài sản công; việc thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu; công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao...

bna-chung-4431.jpg.webp
Bà Thái Thị An Chung kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ cho đoàn giám sát. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao cần tiếp tục thực hiện các đề án về việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc đã được UBND tỉnh phê duyệt; quan tâm đến việc quản lý, sử dụng tài sản công; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Nội vụ trong việc thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao; quan tâm đề xuất cơ chế thu hút đối với đội ngũ diễn viên, huấn luyện viên, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị...

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của ngành Văn hoá, Đoàn giám sát sẽ có tổng hợp, báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cùng các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Tiến Đông