BNA_7411-01.jpeg
Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

BNA_7502-01.jpeg
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Lưu niệm, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

BNA_7485-01.jpeg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
BNA_7453-01.jpeg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
BNA_7475-01.jpeg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đoàn kết, tích cực phối hợp, tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, cùng nhau tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

IMG_20231209_111056-01.jpeg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
BNA_7535-01.jpeg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
BNA_7524-01.jpeg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu 3 tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh nguyện hứa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả không gian, tiềm năng để phát triển của 3 tỉnh; đưa quan hệ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của mỗi địa phương, đồng thời, phát huy vai trò của những cực tăng trưởng trong sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và của cả nước.

Dịp này, đoàn đại biểu 3 tỉnh cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn (Nam Đàn).

BNA_7541-01.jpeg
Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2022 tại tỉnh Thanh Hóa. Các tỉnh cũng đã tiến hành ký Bản ghi nhớ, thống nhất việc tổ chức hội nghị hàng năm.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển của 3 tỉnh và được tổ chức từ ngày 9-10/12/2023 tại tỉnh Nghệ An.

Hội nghị sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa 3 tỉnh.

Thành Cường