Sáng 6/2, UBND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Đô Lương. Đoàn thẩm tra do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

bna-ong-de-3-6811.jpg Đồng chí Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn tham quan Trường Mầm non xã Yên Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2022, cả hệ thống chính trị ở huyện Đô Lương đã tích cực, nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhờ vậy, Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

bna-ong-de-1-7416.jpg Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thăm mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà lưới trên địa bàn xã Thịnh Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân luôn duy trì ở mức khá cao, giai đoạn 2010 - 2015 tăng trưởng bình quân đạt 10,16%; giai đoạn 2016 - 2021 đạt 12,53%, năm 2022 đạt 10,91%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hàng năm đạt trên 300 tỷ đồng, năm 2022 đạt trên 790 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD; tỷ lệ việc làm qua đào tạo có việc làm đạt 77,29%; thu nhập bình quân đầu người từ 23,2 triệu đồng năm 2010 đến năm 2022 đạt 65,76 triệu đồng, trong đó khu vực nông thôn đạt 57 triệu đồng/người/năm.

bna-ong-de-6-586.jpg Đoàn kiểm tra công tác quy hoạch tại Khu hành chính mới của huyện Đô Lương. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Đô Lương đã huy động được hơn 5.513 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước hơn 2.033 tỷ đồng, chiếm 36,88%; vốn vay tín dụng hơn 1.973 tỷ đồng, chiếm 35,8%; vốn doanh nghiệp hỗ trợ hơn 252 tỷ đồng, chiếm 4,57%.; vốn Nhân dân đóng góp hơn 1.253 tỷ đồng, chiếm 22,74%.

Từ nguồn vốn đó, Đô Lương ưu tiên thực hiện xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, đường giao thông, cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao, các trường học, trạm y tế chưa đạt chuẩn, nước sạch và vệ sinh môi trường và hạ tầng xã hội khác... Đến nay, huyện Đô Lương không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

bna-ong-de-4-9499.jpg Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương sau khi đi thực tế. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến cuối năm 2022, toàn bộ 32/32 xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã đạt chuẩn 100% các yêu cầu tiêu chí giao thông theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Hiện nay, huyện Đô Lương có 32/32 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi đi thực tế nắm tình hình kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện; kiểm tra quy hoạch khu hành chính mới của huyện Đô Lương và đời sống tinh thần, vật chất của người dân, cùng với ý kiến của các thành viên trong đoàn thẩm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ biểu dương, ghi nhận những kết quả của huyện Đô Lương đã đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện chương trình xây dựng nông mới trong nhiều năm qua.

Đồng thời, chỉ đạo huyện Đô Lương tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành để bổ sung các tiêu chí chưa được hoàn chỉnh, đặc biệt là tiêu chí môi trường cần có giải pháp thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn một cách bền vững. Huyện tiếp tục công tác tuyên truyền đến các tầng lớp người dân để thực hiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

bna-ong-de-2-3356.jpg Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn thẩm tra nông thôn mới tỉnh với huyện Đô Lương. Ảnh: Xuân Hoàng

Các sở, ngành và Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh phối hợp với huyện Đô Lương khắc phục những nội dung chưa được và tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình Văn phòng nông thôn mới Trung ương về thẩm tra. Từ đó, Văn phòng nông thôn mới Trung ương đề nghị Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới một cách sớm nhất để Đô Lương có thể tổ chức đón nhận huyện nông thôn mới dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện trong tháng 4 sắp tới./.

Xuân Hoàng