pct-phuong-1700625778162.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường, ý kiến của các cơ quan, tại phiên họp giữa hai đợt họp của Kỳ họp thứ Sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số nội dung chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án, chính sách tối ưu. Việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo Luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật. Do đây là dự luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

cn-cuong-1700625777724.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp này sang Kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua. Đồng thời, xin điều chỉnh chương trình phiên họp sáng 29.11 tới như dự kiến điều chỉnh chương trình phiên họp và Tờ trình đã nêu.