bna-toan-canh-1403.jpg.webp
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.P

Sáng 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo công bố kết quả nhiệm vụ điều tra xã hội học năm 2023 với nội dung “Đánh giá sự hài lòng của cử tri về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện thông qua hoạt động của đại biểu dân cử với cử tri”. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và một số địa phương cấp huyện.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện điều tra xã hội học về nội dung trên tại 10 huyện, thị, thành vùng đồng bằng, ven biển, miền núi thấp và cao. Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2020 đến 2022.

bna-chi-tu-531.jpg.webp
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội & Nhân văn Nghệ An phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: T.P

Theo khảo sát, thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thời gian qua nghiêm túc, đúng quy định của luật, có chất lượng, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới theo hướng phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Sự phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các bên liên quan chặt chẽ, đúng quy định; hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thiết thực, thu hút sự quan tâm của cử tri. Qua đó, ý thức về trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương được nâng cao, thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri.

 

bna-anh-lam-7389.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đề xuất bổ sung nhóm giải pháp để nâng cao sự hài lòng của cử tri. Ảnh: T.P

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Số lượng cử tri tham gia tuy đông nhưng chưa đảm bảo tính đại diện, còn có tình trạng cử tri không mặn mà với các cuộc tiếp xúc cử tri. Do đó, việc ghi nhận ý kiến, kiến nghị cử tri chưa bao quát, toàn diện; Một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm, còn mang tính chất hình thức.

Công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri còn nhiều hạn chế; Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri còn chưa rõ ý, đúng trọng điểm; Mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri giữa hai kỳ họp còn hạn chế; Công tác thông tin tuyên truyền kết quả giải quyết kiến nghị cử tri chưa kịp thời…

bna-so-ld-4030.jpg.webp
Đại diện Sở LĐ,TB&XH phát biểu ý kiến về vấn đề đối tượng khảo sát; số liệu khảo sát của đề tài. Ảnh: T.P

Từ thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thời gian qua, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của cử tri. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách, các chương trình, dự án, đề án của trung ương, của tỉnh và của địa phương cho cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa đạo đức, năng lực, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ 3, thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ tư, tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thứ 5, giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ 6, thường xuyên rà soát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

bna-anh-linh-8848.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: T.P

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, kết quả mà nhóm nghiên cứu đưa ra.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội thảo nhấn mạnh: Kết quả điều tra nhằm giúp cho lãnh đạo các cấp nắm bắt được mức độ hài lòng của cử tri về kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri. Từ đó, có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc cử tri. Cơ quan chủ trì và nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện kết quả nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trong thời gian sớm nhất.